Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • İcra İflâs Hukukunda icra inkâr tazminatı 

      Ayhan, Nida Derya (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Çalışma konumuzu, İcra ve İflâs Kanunu’nda düzenlenmiş olan “icra inkâr tazminatı” oluşturmaktadır. Çalışmamız beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ilk olarak, icra inkâr tazminatı kavramının; tanımı, amacı ...