Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Ahmet Ümit'in Patasana romanında mitolojik olgular 

   Tetik, Hülya (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Son dönemin başarılı roman yazarlarından biri olan Ahmet Ümit, roman, hikâye, şiir, öykü, masal, deneme yazıları gibi birçok alanda duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir. Eserlerinde sosyal ve siyasi yaşamla beraber ...
  • Anadolu sahası türkülerinde renkler 

   Dizoğlu, Metin (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Renklerin tarihsel süreçteki temel anlamları ile insanlar üzerindeki psikolojik etkileri, halk ozanlarının dikkatini çekmiş ve türkülerde sıklıkla bu ifadelere yer vermelerine neden olmuştur. Renk kavramı, halk ozanlarının ...
  • Siverek halk hekimliği uygulamaları 

   Köprüdüz, İbrahim Halil (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   "Siverek Halk Hekimliği Uygulamaları" adlı tez çalışması, alan araştırmasının yapıldığı bölgede günümüzde uygulanmakta olan tedavi, yöntem ve süreçleri bölgenin değer ve tutumları çerçevesinde ele alınarak hazırlanmıştır. ...
  • Türk masallarında kardeş ilişkileri 

   Demirkıran, Hilal; Arslan, Sevin (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   Anlatmaya bağlı edebi türlerden biri olan masallar, ait olduğu toplulukların kültürel ve milli değerlerini içinde barındırmaktadır. Bu değerler, masal anlatıcıları vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar ...
  • Yunan, Roma ve Türk mitolojisinde tanrılar (benzerlik ve farklılıkları) 

   Parlatır, Özge (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
   Mitoloji, geçmişten günümüze hayatımızda var olan bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Her toplumun kendine has yaratıp ve inandıkları mitleri bulunur. Bu mitler nesilden nesile sözlü ya da yazılı olarak bir şekilde ...