Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • Ataerkil sistemde kadının varoluşu “Şalvar davası” 

   Ataerkil sistem, erkekler etrafında kurulan, çoğunluğu erkek olmakla birlikte her iki cinsiyetin de yer alabildiği bir alandır. Bu sistemde kuralları erkekler belirler. Kadınlar ataerkil sistem içerisinde yer alabilmek ...
  • Divan şiirinde ay (XV.-XVI. yüzyıl) 

   Alıcı, Süreyya (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
   Gökyüzü ve gökyüzüne ait unsurlar Divan şairlerinin her zaman ilgisini çekmiş ve şairler şiirlerinde sıklıkla bu unsurlara yer vermişlerdir. Geceyi aydınlatan bir gök cismi olarak ay da şairler tarafından pek çok kez türlü ...