Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Turkish EFL teachers' perceptions towards feedback on writing 

      Akçay, Rabia (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Geri bildirim vermenin öğrencinin yazma becerisini geliştirmede ve öğrenmesi üzerinde büyük etkileri vardır. Rea-Dickens (2006), geri bildirimin öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamada ve onları bir sonraki aşamaya ...