Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • AİHM, kişisel başvuru ve ifade özgürlüğü 

      İnal, Tamer (2011)
      Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan Türkiye yönünden, gerçek kişiler ve kişi toplulukları, AİHS m. 34 hükmü gereğince, dâva açabilmektedirler. Hüküm doğrultusunda olmak üzere, Devletin, AİHS hükümleri çerçevesinde ...