Advanced Search

Now showing items 1-2 of 2

  • İdari yargı kararlarının uygulanmamasından doğan uyuşmazlıklar 

   Targan, Bilge (Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
   İdari yargı kararlarının uygulanmasının Hukuk Devletinin bir gerekliliği olduğu mevzuat, yargı kararları ve doktrinde tartışmasız olarak kabul edilmiştir. Anayasanın 138. maddesinde mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu ...
  • Vergi Etiği Açısından Vergi Afları 

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73. maddesinde, herkesin mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğu ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının, maliye politikasının sosyal amacı olduğu ...